صفرشویی با بخار میتسوبیشی اوتلندر

صفرشویی با بخار میتسوبیشی اوتلندر

صفرشویی با بخار میتسوبیشی اوتلندر

 

بخار شویی موتور بخار شویی داخل کابین: بخار شویی سقف بخار شویی ستون ها بخار شویی کمربند ها بخار شویی صندلی‌ها بخار شویی موکت کف بخار شویی دریچه های ورودی هوای سرد و گرم بخار شویی کامل بدنه با بخار……

 

 

دیدگاه ها بسته شده است