صفرشویی با بخار هیوندای جنسیس

صفرشویی با بخار هیوندای جنسیس
  • صفرشویی با بخار هیوندای جنسیس

 

صفرشویی با بخار هیوندای جنسیس(کوپه)

  • صفرشویی کامل با بخار جنسیس(داخل کابین):
  • بخار شویی سقف
  • بخار شویی ستون ها
  • بخار شویی کمربند ها
  • بخار شویی صندلی‌ها
  • بخار شویی موکت کف
  • بخار شویی دریچه های ورودی هوای سرد و گرم

 

دیدگاه ها بسته شده است