لرزش موتور بی ام و و راه حل

لرزش موتور بی ام و

لرزش موتور در خودرو های آلمانی بخصوص بی ام و و موتور های n20 که روی اتاق هایی از جمله x4 x3 و 528 استفاده شده و دارای توربو میباشد متفاوت است و نوع تعمیر آن بسته به تشخیص تکنسین مربوط میباشد
چون تعیین دقیق خرابی و رفع عیب آن بعلت نوسان ولتاژ وایراد برقی یا ایراد مکانیکی و کارکرد ضعیف موتور است