مزدا

می 27, 2024

میزان فرمان لیزری

میزان فرمان لیزری برای تنظیم دقیق زاویه چرخ ها با دستگاه کامپیوتری و دقت میلیمتری برای هرچهار چرخ و میزان فرمان لیزری تنظیم دهانه چرخ ها یکی از مهمترین آیتم ها در انتهای تعمیرات سیستم تعلیق تنظیم زاویه چرخ هاست […]
فوریه 16, 2023

دلیل تقه گیربکس

دلیل تقه گیربکس تقه زدن در گیربکس هنگام تعویض دنده و موقع گاز دادن نیاز به عیب یابی با دستگاه مخصوص و تست درایو در صورت نیاز و تشخیص تکنسین متخصص برای بازدید روی جک و بررسی و عیب یابی […]