McLaren 570S

می 26, 2018

درگ مکلارن 570S با کوروت Z06

درگ مکلارن 570S با کوروت Z06 از جدال بین انگلیسی ها و آمریکایی ها کدام یک سربلند و پیروز بیرون خواهد آمد !!؟ این درگ از جنبه های زیادی هیجان انگیز است , یکی از آنها تفاوت حجم موتور این […]