drag nissan gtr

ژوئن 16, 2018

درگ نیسان GTR با کوروت های عصبانی

درگ نیسان GTR با کوروت , کامارو و کادیلاک ! باز هم درگ , باز هم مسابقات خیابانی و باز هم مکزیک و عشق ماشین های مکزیکی ! در یکی از شب های آرام مکزیک 3 هیولای عصبانی به جان […]