نشت روغن آئودی

نوامبر 20, 2023

دلیل جوش آوردن آئودی

دلیل جوش آوردن آئودی دلیل جوش آوردن آئودی یا نشت ضدیخ و آب دلایل مختلف و همچنین نقاط مختلفی برای نشت دارد که از رایج ترین آنها بخصوص در مدل های Q5 و A6 از پرچ ها یا خود رادیاتور […]